Leestijd: 3 minuten

Een goed gesprek

In dit blog behandel ik voorwaarden voor een goed gesprek. Het lijkt misschien gemakkelijk. Bij een gesprek praat je gewoon met elkaar; niets moeilijks aan toch?
Maar: als je met elkaar praat, hoef je nog geen gesprek te hebben, en zeker geen góed gesprek. Een goed gesprek is ook niet afhankelijk van de inhoud, maar van de toonzetting. Ook een ‘negatief’ gesprek kan een goed gesprek zijn.

De basishouding

 
goed gesprek, luisteren

Ik wil eerst de basishouding benoemen. De basishouding is echt het belangrijkst van een gesprek. Deze moet er een zijn van respect, warmte en bescheidenheid. Als je dat mist, mis je de kans op een goed gesprek! 

Verder moet je er van overtuigd zijn, dat mensen iets te vertellen hebben. Dit geldt óók voor kinderen en jongeren. Het is niet de vraag of ze een mening hebben of informatie, maar hoe we die mening van  hen kunnen horen. Elk mens – groot of klein – is een zelfstandig individu met een eigen mening en inzichten.

Wat zijn de algemene communicatievoorwaarden

(n.a.v. het boek ‘Ik heb ook wat te vertellen!’, van Martine Delfos)

Wat zijn dan de algemene voorwaarden voor een goed gesprek?

 1. Respectvol met de ander omgaan
  Dit lijkt misschien logisch, maar vaak is het nog niet zo makkelijk. Je moet eerst bedenken, wat respect eigenlijk is. (Lees voor een uitgebreide ‘beschrijving’ hiervan mijn blog over respect.) Respect is in elk geval niet ‘goedkeuring’. Ik kan iemand respecteren, zonder dat ik zijn/haar mening deel. Voor een jongere betekent respect vaak: voor vol aangezien worden. Het is voor een jongere heel erg belangrijk als gelijkwaardig te worden gezien. Ik ga daar in m’n volgende blog verder op in.
 2. De ander serieus nemen
  Om ècht met elkaar in gesprek te zijn, moet je de ander wel serieus nemen. Je moet er van uit gaan, dat de ander iets te vertellen, iets bij te dragen heeft. Luister daarom dus goed en vult niet te snel in. Vraag door, zodat je steeds meer te weten komt, en de ander steeds beter begrijpt.
  gesprek
 3. Stel de ander op zijn of haar gemak
  Hiervoor is het belangrijk, dat de ander weet wat de bedoeling is van het gesprek, wat er mee gaat gebeuren. De ander moet het vertrouwen hebben dat hij of zij gewaardeerd blijft, ongeacht wat er gezegd gaat worden. De ander moet zich veilig voelen. Als hij of zij ook maar enigszins het idee heeft, dat hij/zij straks wordt uitgelachen bijvoorbeeld, om wat hij of zij zegt, of met de nek wordt aangekeken, dan is het gesprek al gedoemd te mislukken.
 4. Luister naar wat de ander zegt
  Trek niet te snel conclusies. De ander heeft een andere manier van spreken dan jij, met andere associaties en een ander tempo. Luister rustig ‘het verhaal uit’. Als iets dan nog niet duidelijk is, vraag dan door, zodat je het gaat begrijpen. Soms krijgt het gesprek een wending die jij niet verwacht.
 5. Geef de ander de kans om ‘bij te komen’ als het een inspannend gesprek geweest is. Als een gesprek inspannend is geweest, kan die spanning in het lichaam blijven hangen (dat heeft te maken met hormonen die aangemaakt worden). Het is belangrijk, om die spanning kwijt te raken door even iets te doen (even rennen, opruimen of iets dergelijks).

Deze voorwaarden gelden voor elk gesprek, dus ook voor gesprekken met kinderen en tieners of pubers. In een volgend blog wil ik hier verder op doorgaan.

Voor nu

Voor nu wil ik de aandacht vooral richten op die basis’ingrediënten’. En die zijn vaak al lastig genoeg. Heb maar eens geduld als jij al in je hoofd hebt wat je wilt zeggen. Dat valt niet mee. Echt luisteren, en je eigen gedachten naar achteren duwen: een hele uitdaging soms.  En al helemaal als het om kinderen of pubers gaat. Wij als ouders weten het toch vaak het beste? Wij hebben ervaring, wij kunnen het weten. Wat wil een kind ons nou vertellen? En toch!! Luister! Ook naar je kind of puber. (Lees in dit verband ook mijn eerdere blogs ‘Hoe te luisteren naar kinderen (10 reacties die je moet zien te vermijden)‘ en ‘3 tips om een goede (betere) luisteraar te worden‘.)

Heb oprechte belangstelling voor de ander (dit geldt vooral bij jongeren), en maak zo een goed gesprek mogelijk. Het is zó ontzettend belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben en om gehoord te worden. Dat wil iedereen. Als jij de ander ziet en hoort, zal de ander op zijn tijd ook meer aandacht voor jou kunnen hebben. (Als jij je tiener ziet en ècht hoort, dan zal er bij jouw tiener ook ruimte ontstaan om jou te zien en te horen. Dan heb je ècht contact met elkaar.)

Ik wens je heel veel goede gesprekken en goede contacten. Dat is wat ieder mens nodig heeft. We zijn geschapen voor relatie.

Heb jij nog goede tips voor een goed gesprek? Ik vind het leuk als je ze hier deelt, zodat we daar allemaal van kunnen leren. Ik hoor het graag.

Deel dit via: