Als je deelt, krijg je meer
We leren op school: als je deelt, wordt iets kleiner.
Maar eigenlijk is het: als je deelt, krijg je meer.
Als je niet gezien en erkend wordt, dan besta je niet.
Heb dus oog voor de ander, want ieder wil bestaan.
Als je niet gezien en erkend wordt, dan besta je niet.
Heb dus oog voor de ander, want ieder wil bestaan.
Laat je pijn niet leidend zijn
Laat je pijn niet leidend zijn, maar wees wijs.
een kind kijkt naar wat je doet
Een kind luistert niet naar wat je zegt,
het kijkt naar wat je doet.
doe waar je goed in bent
Doe waar je goed in bent,
de rest doet een ander wel.
voor je eigen noden
Voel je eigen noden, en neem je verantwoording.
Deel dit via: