Missie en Visie (en meer)

Mijn visie

Ik ben van mening, dat iedereen talenten gekregen heeft. Je bent altijd ergens goed in. Het is de ‘uitdaging’ in je leven om die talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Zo is het voor volwassenen, en zo is het voor kinderen.

Wat ik daarom belangrijk vind is, dat kinderen gaan ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze van nature hebben meegekregen, ‘wie ze zijn’.  Als ze weten wat hun talenten zijn, kunnen ze ook waardering hebben voor zichzelf. En met waardering voor zichzelf krijgen ze zelfrespect. En een kind, dat zelfrespect heeft en zijn/haar ‘eigen waarde’ ziet, staat sterker in het leven. Zo’n kind zal uiteindelijk dus ook een ‘sterkere’ volwassene zijn, die op zijn beurt weer anderen tot steun kan zijn. Ik geloof, dat we gemaakt zijn voor relatie. Ieder mens wil een goede relatie met zijn medemens(en). Daarvoor is het wel belangrijk, dat je zelf ‘goed in je vel zit’. En daar wil ik graag aan werken bij kinderen. Een kind dat lekker in het vel zit zal positiever kunnen omgaan met zichzelf, en met de anderen om hem/haar heen.

Mijn missie

Ik zie het daarom als mijn missie om daar aan te werken bij kinderen. Goed in hun vel zitten, weten welke kwaliteiten ze hebben en hoe ze die kunnen gebruiken. Respect hebben voor zichzelf, grenzen kunnen aangeven, en respect hebben voor de grenzen van anderen. Dat zijn voor mij basisbegrippen, waar ik heel graag aan wil werken met kinderen, zodat het ‘sterkere’ kinderen worden. Als deze basis goed/beter is, dan heeft dat effect op allerlei andere gebieden (zoals faalangst, boosheid, pesten en gepest worden enz.)

Mijn scholing

Omdat ik altijd al geboeid was door hoe een mens in elkaar steekt, en wou weten, hoe wij dingen anders kunnen doen zodat het positief bijdraagt aan ons leven, heb ik in 2000 de cursus ‘Herstellen tot bruikbaarheid‘ afgerond via het CPC (Centrum voor Pastorale Counseling; certificaat behaald). In 2002 heb ik de cursus Pastorale Counseling bij St. Koinonia (School voor Pastoraat) afgerond (certificaat). Dit was destijds een cursus van 3 jaar (op zaterdagen), en enkele jaren later is daar een 4e jaar aan toegevoegd – Contextueel werken – die ik toen ook nog heb gedaan (2013). Na de 3 jaar Pastorale Counseling heb ik in 2011 de basismodule gedaan van de opleiding tot Vitaliteitscoach. Deze module behandelde de basisprincipes van een ‘life’coach. In december van datzelfde jaar heb ik de cursus voor Professioneel Coach bij het ICM afgerond, waarvan ik ook het certificaat behaald heb. Vervolgens heb ik in maart 2016 de opleiding tot Kindercoach bij BGL & partners afgerond met een diploma. In 2018 heb ik – n.a.v. dat ik als vrijwilliger chatcoach ben bij stichting Chris en Voorkom – de cursus Kinder- en Tiener Pastoraat gedaan (certificaat). In september van dat jaar heb ik mijn diploma gehaald voor de opleiding tot Opvoedcoach (bij het Civas). En tot slot ben ik momenteel bezig met de opleiding SPH jeugdzorgwerker.

Daarnaast heb ik allerlei workshops gevolgd om nog breder en dieper te kunnen kijken, zoals de Workshop over Deugden, en workshops Filosoferen voor kinderen. Zeer interessante onderwerpen, die een mooie aanvulling zijn op mijn coaching.

Mijn ervaring

Door alles heen loopt natuurlijk – misschien wel de belangrijkste leerschool – ‘het leven zelf’. Ik heb – samen met mijn man – drie kinderen groot gebracht. Dit is niet altijd makkelijk geweest, met name doordat de oudste ADHD en PDD-NOS heeft. Ik heb hier wel ontzettend veel van geleerd. Ervaring leert toch altijd nog meer dan alle boeken en theorieën.

Verder blijf ik me steeds verder ontwikkelen. Door het leven zelf: Ik heb nu acht kleinkinderen, en merk, dat ouders ook in deze tijd nog steeds kampen met dezelfde problemen die wij vroeger hadden. De context is iets veranderd, maar in de kern blijven dezelfde problemen altijd bestaan. En verder door intervisie, en door aanvullende cursussen en workshops (zoals bij voorbeeld Filosoferen: daar heb ik twee workshops van gevolgd; en een cursus over Deugden – ook heel boeiend.)

Momenteel ben ik ook – als vrijwilliger – chatcoach bij St. Chris. Hier mogen wij kinderen en jongeren helpen die – in allerlei gradaties – tegen problemen aanlopen, en een luisterend oor of meer nodig hebben.

Waarin ik mij onderscheid

Last but not least wil ik laten weten, dat ik een christen ben, en ook vanuit die overtuiging mij wil inzetten voor ‘de wereld’, en dan met name voor de kinderen. Dat betekent niet, dat je dat direct zult merken in mijn coaching. Ik zal het niet over God en Jezus hebben in de coaching, tenzij ik weet, dat jij daar open voor staat. Ik volg de principes van de Bijbel, en die zijn misschien wel jouw principes, zonder dat je het weet. Ik wil die principes vorm geven. Dan heb ik het bij voorbeeld over: respect hebben voor elkaar, niet liegen, goed omgaan met je emoties, en dergelijke.

Als je het echter belangrijk vindt, dat ik de christelijke overtuiging wel ‘meeneem’ in mijn coaching, dan kan dat natuurlijk ook. Ik doe dit echter alleen ‘in overleg’, als jij als ouder daarom vraagt. Dit kan bijvoorbeeld in het intakegesprek.

Deel dit via: