Leestijd: 3 minuten

Macht, wat is dat

Ik dacht na over macht. Macht; is dat per definitie verkeerd? Wanneer wel, wanneer niet?

Ik vind het een negatieve klank hebben, maar dat hoeft helemaal niet. Als je ergens macht over hebt dan kun je iets. Je bent ‘bij machte om…’ Dat is niet per definitie fout. Maar misschien vind ik gezag of autoriteit een mooier woord. Daar straalt iets krachtigs van uit; het is iets wat ‘van nature‘ aanwezig is of zo. Je hebt respect voor iemand met gezag. Iemand verdient het. Bij macht denk ik al gauw aan machtsmisbruik. Maar dat betekent dus ook, dat er macht is zonder misbruik.macht

In lees op Wikipedia: “Macht is volgens socioloog Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in. Het onderscheidt zich van gezag doordat gezag gelegitimeerd is.” Macht heeft dus het gevaar in zich om iets op te leggen tegen de wil van anderen. Dat is waar het fout gaat. Áls je dus macht hebt, moet je er heel goed van doordrongen zijn dat je het niet mag misbruiken.

Op allerlei terrein Lees verder

Deel dit via: